Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε!


Σκοπός μας δεν είναι η παροχή απλής νοσηλείας στον ασθενή, αλλά η ποιοτική και συνεχώς αναβαθμιζόμενή νοσηλεία. Για το λόγο αυτό, γίνεται έλεγχος υπηρεσιών μετά το τέλος της παροχής νοσηλείας με σκοπό να εντοπίσουμε πιθανά λάθη, αδυναμίες και παραλείψεις μας.
Contact Us Patient

Σωστή Επικοινωνία και Συμπεριφορά

Μέσα στις υποχρεώσεις του νοσηλευτή συγκαταλέγεται η σωστή συμπεριφορά και επικοινωνία με τον ασθενή και τους συγγενείς του.

Nursing Care

Συνεχής Νοσηλευτική Φροντίδα

Είμαστε υπεύθυνοι για την τήρηση ιατρικών οδηγιών απόρρητου, σωστή αξιολόγηση και παροχή φαρμακευτικής αγωγής όπως επίσης και την καθαριότητα ασθενή. Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε άλλο νοσηλευτικό καθήκον ενημερωθεί ο νοσηλευτής ότι πρέπει να ακολουθήσει.

Picture

Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει!

Μετά το τέλος της παροχής νοσηλείας, γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον ίδιο τον ασθενή ή με κάποιο υπεύθυνο επικοινωνίας του οικογενειακού περιβάλλοντος του ασθενή για να πληροφορηθούμε εάν είσαστε ευχαριστημένοι με τις υπηρεσίες μας.